32 (!) gäster på introduktionskvällen

32 (!) gäster på introduktionskvällen

Igår hade vi vår traditionsenliga introduktionskväll. Inte mindre än 32 (!) gäster kom och ville testsjunga med oss, och totalt under kvällen var vi över 100 man på gradängerna. En milstolpe i körens historia. Tack till alla som hjälpt till att sprida intresset för kören, och tack till alla som var där. Tack dessutom till alla som var där i egenskap av publik! Nu börjar några veckors intensivt arbete med insjungningar/auditions …